21 501-20 Europese Raad

Nr. 1071 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1070

Voorgesteld 16 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op Europees niveau gesproken wordt over een toelatingsschema van in Turkije verblijvende vluchtelingen;

overwegende dat niet helder is wat de status is van deze mogelijke afspraken en gestelde voorwaarden ten aanzien van de herverdeling over de Europese lidstaten van deze vluchtelingen vanuit Turkije en in het vervolg daarop ook vanuit Libanon en Jordanië;

verzoekt de regering, voordat ingestemd wordt met Europese plannen over vluchtelingen de Kamer daarover te informeren, inclusief de daarmee gepaard gaande (financiële) consequenties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Keijzer

Naar boven