21 501-20 Europese Raad

Nr. 1066 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2015

Vandaag heeft de Commissie in het kader van de migratieproblematiek een nieuw pakket van voorstellen gepresenteerd, o.a. gericht op versterking van de buitengrenzen van de EU. De stukken komen beschikbaar via extranet, waartoe u toegang heeft. Vooruitlopend hierop kunt u tevens de website van de Europese Commissie raadplegen via de volgende link: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/index_en.htm

Op het moment van schrijven van deze brief waren nog niet alle documenten gepubliceerd. Naar verwachting zullen de resterende documenten later vandaag of morgen gepubliceerd worden.

Een appreciatie van dit pakket zal vanzelfsprekend met uw Kamer worden gedeeld conform de daartoe geldende afspraken met de Kamer.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

Naar boven