21 501-20 Europese Raad

Nr. 1002 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 30 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Five Presidents’ Report veel vergaande voorstellen bevat;

verzoekt de regering, geen standpunten in te nemen op die voorstellen voor de middellange en lange termijn voor zij met de Kamer overlegd heeft;

verzoekt de regering tevens, er zorg voor te dragen dat democratie, democratische legitimiteit, transparantie en effectieve controle door de Europese Rekenkamer in een nieuw hoofdstuk herschreven worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven