21 501-20 Europese Raad

Nr. 1001 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 30 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Griekse regering eenzijdig besloten heeft om op 5 juli een referendum te houden;

constaterende dat niet duidelijk is welke gevolgen een nee-stem en een ja-stem hebben;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat het voor de Griekse en Europese bevolking voor vrijdag volstrekt helder is welke actie ondernomen wordt bij elke mogelijke uitslag van het referendum en dat aan de Kamer mee te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven