21 501-20 Europese Raad

Nr. 1000 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 30 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het IMF als enige niet-Europese instelling onderdeel van de trojka uitmaakt;

overwegende dat deze onafhankelijke status van het IMF van belang is voor de uitvoering van gemaakte afspraken;

verzoekt de regering, zich ervoor in te zetten dat het IMF als onafhankelijke en gekwalificeerde instantie betrokken blijft bij verdere hulp aan Griekenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven