Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-08 nr. 687

21 501-08 Milieuraad

Nr. 687 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 8 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de luchtvaart nog grote stappen gezet moeten worden om minder CO2 uit te stoten;

overwegende dat de intra-Europese luchtvaart haar aandeel in het terugbrengen van de CO2-uitstoot zal moeten leveren;

overwegende dat het ICAO-verdrag nog in de kinderschoenen staat en noodzakelijk is voor de intercontinentale luchtvaart;

verzoekt de regering om, te pleiten voor het terugdringen van CO2 in de luchtvaart binnen de Europese Unie met Europees beleid zolang het ICAO-verdrag zich nog niet bewezen heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Van Veldhoven