Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-08 nr. 627

21 501-08 Milieuraad

Nr. 627 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld 16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie werkt aan een herziening en versterking van het Europese emissiehandelssysteem;

verzoekt de regering, tijdens de onderhandelingen in te zetten op:

  • een zo beperkt mogelijke lijst van bedrijven die gevoelig zijn voor koolstoflekkage;

  • het niet langer door middel van gratis emissierechten compenseren van bedrijven die van de koolstoflekkagelijst afvallen;

  • het zo veel mogelijk beperken van de administratieve lasten;

  • het regelmatig actualiseren van de wijze van toedeling van emissierechten en deze te baseren op werkelijke productie en stand van de technologie per sector;

  • het zo veel mogelijk vermijden van generieke kortingen (zoals CSCF) en andere kaasschaafmethoden;

  • zich in te zetten om de jaarlijkse lineaire reductiefactor van het totale emissieplafond in Europa op ten minste –2,2% vast te stellen, ingaande uiterlijk 2021;

  • zo veel mogelijk gelijke voorwaarden in Europa en het voorkomen dat ieder land eigen aanvullende maatregelen op het gebied van het beprijzen van koolstof optuigt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra