Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-08 nr. 529

21 501-08 Milieuraad

Nr. 529 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN CEGEREK

Voorgesteld 16 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de cosmeticabranche in Nederland in maart 2013 heeft uitgesproken dat in anderhalf jaar tijd 80% van haar leden in Nederland alternatieven zou vinden voor microplastics in cosmeticaproducten;

overwegende dat de Staatssecretaris bij de Milieuraad van 18 juni 2013 heeft gepleit voor een Europees verbod op microplastics in cosmetica;

van mening dat microplastics een groeiend probleem vormen en dat bewustwording en het voorkomen van microplastics in het water en de voedselketen Europees moet worden aangepakt;

verzoekt de regering om, in beeld te brengen hoe microplastics bij de bron kunnen worden aangepakt door middel van Europese regelgeving en de Kamer hierover te informeren voor het einde van het jaar;

verzoekt de regering tegelijk om met een stappenplan te komen om ervoor te zorgen dat microplastics in cosmetica in de komende drie jaar in de Europese Unie tot nul worden gereduceerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Cegerek