Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-08 nr. 467

21 501-08 Milieuraad

Nr. 467 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2013

Hiermee bied ik u, conform de afspraken met uw Kamer over informatievoorziening, de Nederlandse reactie aan op de consultatie over herziening van het EU legislatief kader voor milieuinspecties1.

Aanvullend op deze consultatie heb ik ook richting de Europese Commissie aangegeven dat Nederlandse toezichthouders steeds meer risico- en resultaatgericht werken. Europese afspraken ten aanzien van inspecties, bijvoorbeeld horizontale generieke kwaliteitscriteria en EU-audits, kunnen zowel de effectiviteit van het Europees milieubeleid als het gelijke speelveld versterken. EU beleid moet niet in de weg staan van de modernisering van het toezicht zoals die in Nederland wordt ingezet, bijvoorbeeld door het stellen van sectorale verplichtingen, gedetailleerde voorschriften of volumeverplichtingen.

Ik hoop uw Kamer hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer