Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-08 nr. 466

21 501-08 Milieuraad

Nr. 466 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de onderhandelingen over de regels voor het gebruik van biobrandstoffen in Europa verdeeldheid bestaat over een plafond voor bijmenging van eerstegeneratiebiobrandstoffen;

overwegende dat uit nationale en internationale studies naar de eerstegeneratiebiobrandstoffen, of «conventionele biobrandstoffen», blijkt dat deze een hoge indirecte uitstoot van CO2 veroorzaken;

van mening dat voor een verduurzaming van de brandstofmix, de afbouw van deze biobrandstoffen noodzakelijk is;

verzoekt de regering, in de verdere onderhandelingen in de Europese Raad niet in te stemmen met een uitkomst zonder een plafond dat een verdere groei van het percentage bijmenging van conventionele (eerstegeneratie)biobrandstoffen uitsluit, en te blijven pleiten voor het meewegen van de indirecte CO2-uitstoot van brandstoffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven