Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-08 nr. 465

21 501-08 Milieuraad

Nr. 465 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland in de raadsonderhandelingen het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van CO2-doelstellingen voor personenvoertuigen voor 2020 en 2025 actief heeft ondersteund (COM(2012)393);

overwegende dat bronbeleid van groot belang is;

verzoekt de regering, zich met maximale ambitie te blijven inzetten voor de CO2-emissiedoelstellingen voor personenvoertuigen, zoals besloten door de milieucommissie van het Europees Parlement, van 95 gram/km in 2020 en verdere verlaging daarvan in 2025 en niet in te stemmen met voorstellen om de werking hiervan te verzwakken dan wel te vertragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber