Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-08 nr. 464

21 501-08 Milieuraad

Nr. 464 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens de Milieuraad wordt gesproken over nieuwe Europese klimaat- en energiedoelen voor de periode vanaf 2020;

constaterende dat een aantal lidstaten alleen een bindend doel voor CO2-reductie wil;

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving aangeeft dat alleen een tussendoel voor broeikasgasreductie in 2030 op langere termijn de kosten zal verhogen in vergelijking met beleid dat is gericht op het realiseren van complementaire doelstellingen voor broeikasgasreductie, energiebesparing en koolstofarme innovatie;

constaterende dat sturen op hernieuwbare energie en energiebesparing leidt tot meer energie-onafhankelijkheid en energie-efficiency;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen over de nieuwe Europese klimaat- en energiedoelen vast te houden aan drie doelen voor energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber