Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-07 nr. 998

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 998 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN SCHOUTEN

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Europese Unie afspraken worden gemaakt om zo veel mogelijk te voorkomen dat banken met publieke middelen worden gered;

constaterende dat hierbij de kans blijft bestaan dat een beroep wordt gedaan op publieke middelen;

van mening dat bestuurders en handelaren die tot recent flink hebben geprofiteerd ook bij moeten dragen om zo het beroep op publieke middelen te minimaliseren;

verzoekt de regering, te bevorderen dat banken in Europa terugvorderingsbepalingen opnemen in de contracten en/of het beloningsbeleid van bestuurders en handelaren, zodat bonussen kunnen worden teruggevorderd in het geval zij een beroep doen op publieke middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Schouten