21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 986 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2013

In deze brief ga ik in op het verzoek van het lid Van Dijck gedaan bij de regeling van werkzaamheden van 15 januari jl. tot een brief van het kabinet over het mogelijke voorzitterschap van de Eurogroep door de Nederlandse minister van Financiën, diens beschikbaarheid, de Nederlandse visie en de gevolgen van deze positie voor Nederland.

Het kabinet hecht eraan dat het voorzitterschap van de Eurogroep door een minister van Financiën wordt bekleed. In de afgelopen jaren is een gezamenlijke Europese aanpak voor de crisis gekozen. Nederland heeft hierbij een actieve rol gespeeld. In de komende jaren is het van groot belang om vast houden aan die aanpak en gemaakte afspraken te implementeren.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven