21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 889 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2012

Zoals voorzien kwam de Eurogroep op 1 maart opnieuw bijeen om te spreken over het tweede Griekse programma. De Eurogroep heeft gesproken over de zogenaamde prior actions en de volgende stappen in de PSI operatie die genomen dienen te worden. Graag verwijs ik naar de verklaring van de voorzitter van de Eurogroep die u in de bijlage van deze brief vindt1.

De Eurogroep heeft tijdens deze bijeenkomst nogmaals benadrukt dat de feitelijke uitkering van de publieke componenten van de PSI operatie en het tweede programma afhankelijk zijn van een succesvolle PSI die voldoet aan de randvoorwaarden die daarvoor gesteld zijn en aan de volledige implementatie van de prior actions. Over beide elementen zal de Eurogroep op 9 maart een finaal oordeel vellen. Thans is nog steeds voorzien dat vervolgens tijdens een extra ingelaste Eurogroep op 14 maart het tweede programma definitief zal moeten worden goedgekeurd. Voordat Nederland definitief kan instemmen met een tweede programma voor Griekenland moet aan alle voorwaarden, die ook de Tweede Kamer heeft gesteld, zijn voldaan, dit betreft naast de eerder genoemde voorwaarden een significante bijdrage van het IMF.

De minister van Financiën, J. C. de Jager


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven