Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-07 nr. 872

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

21 501-20 Europese Raad

Nr. 872 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2011

Tijdens de Europese Raad op 9 december hebben de regeringsleiders en staatshoofden van de EU besloten de financiële slagkracht van het IMF te vergroten. Het IMF wordt hiermee in staat gesteld zijn rol in de bestrijding van de schuldencrisis in Europa adequaat te vervullen. In totaal zal de EU via bilaterale leningen tot € 200 miljard beschikbaar stellen aan het IMF. Het Nederlandse aandeel hierin is nog niet exact bekend, op dit moment wordt in Brussel gesproken over de burdensharing. We gaan uit van een Nederlandse lening aan het IMF van maximaal € 17 miljard.

De Nederlandse bilaterale lening wordt verstrekt door De Nederlandsche Bank (DNB). De Staat geeft een garantie af aan DNB ter omvang van deze lening. DNB kan deze garantie alleen inroepen in het uitzonderlijke geval dat het IMF niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. De ophoging van de garantie wordt in een Nota van Wijziging op de suppletoire begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota) verwerkt.

Tijdens de Europese Raad is afgesproken binnen tien dagen definitief de bijdragen te committeren, dit is op 19 december. De behandeling van de najaarsnota vindt echter pas hierna plaats. Tijdens het debat over de uitkomsten van de Europese Raad op 15 december zal ik uw Kamer daarom om een mandaat vragen om de Nederlandse lening aan het IMF op 19 december tot een maximum van € 17 miljard toe te zeggen.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager