Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-07 nr. 849

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 849 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 oktober 2011

Op donderdag 20 oktober ontving ik het vijfde voortgangsrapport van de Europese Commissie over de implementatie van het Griekse programma. De schuldhoudbaarheidsanalyse van de Trojka (Europese Commissie, ECB en IMF) heb ik vandaag ontvangen.

Aangezien beide documenten op dit moment nog niet openbaar gemaakt zijn, stuur ik u deze ter vertrouwelijke inzage als bijlage bij deze brief.1

De minister van Financiën,

J.C. de Jager


X Noot
1

Vertrouwelijk ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.