Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201221501-07 nr. 848

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 848 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 oktober 2011

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 5 en 6 oktober jl. heb ik toegezegd de richtlijnen voor de nieuwe EFSF-instrumenten aan uw Kamer voor te leggen. Bijgaand zend ik u ontwerp-richtlijnen voor achtereenvolgens een «precautionary programme», herkapitalisatie van financiële instellingen, aankopen op de primaire markt en interventies op de secundaire markt1. Aangezien het hierbij gaat om ontwerp-richtlijnen, die vandaag ter bespreking voorliggen in de Eurogroup Working Group (ambtelijk voorbereidend overlegorgaan van de Eurogroep) zend ik uw Kamer deze ontwerp-richtlijnen vertrouwelijk toe. In de raamwerkovereenkomst van het EFSF is vastgelegd dat de richtlijnen met betrekking tot de EFSF-instrumenten met unanimiteit door de Board of Directors van het EFSF worden vastgesteld.

Zodra dit mogelijk is, zend ik u de meest recente versie van de ontwerp-richtlijnen middels openbare brief.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Vertrouwelijke ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.