Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-07 nr. 819

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 819 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juli 2011

De ministers van Financiën spraken tijdens de Eurogroep en Ecofin Raad van 11 en 12 juli jl. over Griekenland en de financiële situatie in de eurozone. U ontving daarvan op 13 juli jl. het verslag. Op donderdagmiddag 21 juli aanstaande is een bijeenkomst van de Staatshoofden en Regeringsleiders van de eurozone gepland. Het doel van deze bijeenkomst is te komen tot een veelomvattende aanpak ten behoeve van de problematiek in Griekenland en daarmee het waarborgen van de financiële stabiliteit in de eurozone als geheel.

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de elementen van deze aanpak en is er nog onvoldoende zicht op hetgeen tijdens deze bijeenkomst van Regeringsleiders en Staatshoofden zal voorliggen. Wel vindt gedurende de komende week de ambtelijke voorbereiding van deze bijeenkomst plaats en zal het overleg met de financiële sector worden voortgezet. Zoals ik meermaals heb aangegeven in de debatten met de Tweede Kamer, zal voordat er een definitief besluit wordt genomen over een aanvullend programma voor Griekenland, de Tweede Kamer de gelegenheid worden gegeven zich hierover uit te spreken.

Gezien het feit dat de bijeenkomst van Regeringsleiders en Staatshoofden op donderdag is gepland en de ambtelijke voorbereiding daartoe op woensdagavond tot mogelijk donderdagochtend vroeg zal plaatsvinden, geef ik uw Kamer in overweging, er vanuit gaande dat er uiterlijk om 10.00 een conceptvoorstel ligt ten behoeve van de Europese Raad, een Algemeen Overleg met mij te plannen op donderdagochtend over de Nederlandse inzet.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager