Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-07 nr. 815

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 815 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2011

De vaste Commissie voor Financiën van uw Kamer heeft een brief verzonden (2011D25939) aan mij waarin ik wordt verzocht om de Europese Commissie te verzoeken om het voorstel tot een CCCTB richtlijn te heroverwegen. Daarnaast verzoekt de Commissie mij om de Europese Commissie er aan te herinneren dat het voorstel slechts met unanimiteit kan worden aangenomen en dat daarmee bij het opstellen van een eventueel gewijzigd voorstel rekening wordt gehouden.

Ik kan u bevestigen dat uw verzoeken zullen worden overgebracht. Vanaf 1 juli aanstaande zal Polen het voorzitterschap van de Europese Unie overnemen van Hongarije. Ik heb begrepen dat het Poolse voorzitterschap voornemens is om de CCCTB richtlijn tijdens één van de Ecofin Raden te bespreken. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om op dat moment de door u verzochte punten over te brengen temeer omdat dan ook andere lidstaten die naast Nederland gebruik hebben gemaakt van de gele kaart procedure, bijval kunnen verlenen. Dit onderwerp kan dan ook tijdens het AO voorafgaand aan de Ecofin Raad nog met de vaste Commissie voor Financiën besproken worden.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers