Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201121501-07 nr. 814

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 814 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2011

Op 3 juli jl. stuurde ik uw Kamer een brief (kenmerk BFB 2011-1386M) met daarin een verslag van de teleconferentie van de Eurogroep die plaatsvond op 2 juli. Zoals ik in die brief aangaf, zal de komende tijd gesproken worden over de modaliteiten van een aanvullend programma met inachtneming van de voorwaarden die aan een dergelijk programma zijn gesteld.

Op basis van de informatie die ik nu heb, verwacht ik dat dit proces gedurende de zomer nog wat tijd in beslag neemt en dat er daarom ruimte zal zijn om – in die landen waar dat nodig is – de parlementaire goedkeuringsprocessen over een aanvullend programma begin september, of desnoods net daarvoor, te laten plaatsvinden voordat er een definitief besluit genomen zal worden.

Ik geef wederom aan dat, voordat er een definitief besluit wordt genomen over een aanvullend programma voor Griekenland, ik de Tweede Kamer nader zal informeren en eerst expliciet de gelegenheid zal geven om zich hierover uit te spreken.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager