21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1656 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 maart 2020

Op 28 februari jl. heeft Mário Centeno, de voorzitter van de Eurogroep, na overleg met de Europese Commissie en het Kroatisch voorzitterschap van de Raad van de EU, besloten een telefonische Eurogroep in inclusieve samenstelling bijeen te roepen naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 virus.1

De telefonische Eurogroep zal op 4 maart plaatsvinden en heeft als doel het inventariseren van de economische en financiële ontwikkelingen en het coördineren van nationale maatregelen op economische vlak ten aanzien van het COVID-19 virus. Tot op heden heeft het secretariaat van de Eurogroep geen nadere agenda of achtergrondstukken gedeeld. In de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 maart 2020 zal ik een verslag opnemen van deze telefonische Eurogroep.

Hiernaast heeft het dagelijks bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) besloten om een telefonische vergadering bijeen te roepen met het International Monetary and Financial Comittee (IMFC). Deze telefonische bespreking zal voorafgaand aan de telefonische Eurogroep plaatsvinden. Het IMFC zal van gedachten wisselen over de mondiale economische en financiële ontwikkelingen ten aanzien van het COVID-19 virus.

Ik ben voornemens om aan beide telefonische besprekingen deel te nemen.

Middels deze brief hoop ik uw Kamer voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Naar boven