21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1653 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN LODDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1652

Voorgesteld 20 februari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie de ambities in de greendeal opnieuw gebruikt om de besluitvorming met unanimiteit te verschuiven naar gekwalificeerde meerderheid, zoals bij de herziening van de Europese richtlijn Energiebelasting;

overwegende dat nog recent de Kamer bij meerderheid heeft uitgesproken dat wat Nederland betreft het verschuiven van de besluitvorming onbespreekbaar is;

verzoekt de regering, niet af te wijken van de aangenomen motie 21501–02 nr. 1920 om de besluitvorming op belastingheffing per unanimiteit te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Lodders

Naar boven