Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-07 nr. 1608

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1608 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 11 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Financiën heeft gesteld dat hij het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentie (BICC) alleen kan steunen als er aan de Nederlandse wensen wordt voldaan;

constaterende dat de optie dat het BICC buiten de meerjarenbegroting geplaatst wordt, nog steeds bediscussieerd wordt;

constaterende dat de mogelijkheid dat het BICC een stabiliserende functie krijgt nog immer in discussie is;

van mening dat de Minister in de komende onderhandelingen de Nederlandse positie dient te verdedigen;

verzoekt de regering, om het invoeren van een begrotingsinstrument dat afwijkt van de Nederlandse voorwaarden te blokkeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten