Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-07 nr. 1576

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1576 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2019

Op 1 februari is aan uw kamer de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019 te Brussel gezonden (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1570). In aanvulling daarop treft u als bijlage bij deze brief een document dat dient ter ondersteuning van het onderwerp «carbon pricing and aviation tax» dat op instigatie van Nederland onder «any other business» is opgenomen1. Ten behoeve van de discussie en gedachtevorming over dit onderwerp heeft Nederland dit document geagendeerd.

Het verzoek om dit onderwerp op de Ecofinraad te bespreken, vloeit voort uit het feit dat een Europees gecoördineerde aanpak de meest geprefereerde route is om luchtvaart te belasten. Aangezien luchtvaart een mondiale aangelegenheid is, hebben maatregelen de meeste impact wanneer deze met andere landen gezamenlijk worden genomen. Daarnaast voorkomt dit verstoringen van de interne markt. Momenteel is er echter geen Europese aanpak omtrent belasting op luchtvaart, terwijl een aantal Europese landen wel een vorm van vliegbelasting heeft.

Het kabinet heeft de wens om te komen tot Europese afspraken omtrent belasting op luchtvaart neergelegd bij de Europese Commissie. Op dit verzoek heeft de Europese Commissie laten weten gedurende deze Commissieperiode niet meer met een voorstel te komen en een eventueel nieuw voorstel over te laten aan de volgende Commissie die het tweede half jaar van 2019 van start zal gaan. Ik vind het belangrijk dat het gesprek hierover op Europees niveau in de tussentijd niet stil ligt. Op de Ecofinraad zal ik dit onderwerp daarom bespreken. Daarnaast zal ik ook de internationale conferentie over vliegbelasting en CO2-heffing die Nederland op 20 en 21 juni 2019 zal organiseren onder de aandacht brengen.

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.