Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-07 nr. 1559

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1559 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 november 2018

Op 23 november jl. stuurde ik u de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 december 2018 te Brussel met bij het agendapunt bankenpakket de documentnummers 9055/18, 9056/18, 9057/18, 9058/18 (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1556).

Op 27 november jl. hebben wij documenten ontvangen voor het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (Coreper) die elkaar treffen op 30 november voorafgaand aan de Ecofinraad. Daarin geeft het Oostenrijke voorzitterschap toelichting over een te bereiken principeakkoord op hoofdlijnen. Ook worden nog op enkele onderdelen voorstellen gedaan voor concept teksten. Het betreft nog geen definitief akkoord op alle onderdelen van het bankenpakket. De documentnummers hiervan zijn: 14446/18, 14447/18.

Vandaag 28 november jl. heeft het lid Omtzigt (CDA) verzocht om documenten die betrekking hebben op de triloog-onderhandelingen over het bankenpakket. Bij deze wijs ik u naar documentnummers 14446/18 en 14447/18 die via het reguliere Delegates Portal voor uw Kamer beschikbaar zijn.1

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra