Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-07 nr. 1552

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1552 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2018

Hierbij zend ik u een, met tien EU-landen gezamenlijk tot stand gekomen, non-paper over de Economische en Monetaire Unie (EMU)1. Het non-paper gaat in het bijzonder in op het versterken van het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM).

Eerder heb ik in verschillende overleggen met uw Kamer aangegeven me in te zetten voor coalitievorming met gelijkgestemde lidstaten ten aanzien van actuele Europese dossiers. Met dit initiatief willen Denemarken, Estland, Finland, Ierland, Letland, Litouwen, Zweden, Tsjechië, Slowakije en Nederland hun gezamenlijke denkbeelden over een hervorming van het ESM onder de aandacht brengen.

Dit initiatief is daarnaast mede tot stand gekomen in goed overleg met andere landen waar Nederland nauw mee optrekt in Europees verband.

Het stuk is in lijn met de eerder gecommuniceerde inzet van het kabinet.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl