Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-07 nr. 1543

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1543 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Hierbij zend ik u de Presidency Issues Notes die voorliggen op de informele Ecofinraad van 7 en 8 september1. De documenten zijn vandaag door het Oostenrijks voorzitterschap verspreid onder de deelnemers van de informele Ecofinraad.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl