Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201821501-07 nr. 1523

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1523 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ROOIJEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1520

Voorgesteld 7 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat staatsobligaties binnen de Europese Bankenunie, conform Basel, geen passende risicoweging krijgen toegekend;

constaterende, dat er risico’s verbonden zijn aan het aanhouden van soevereine schulden, zowel binnen als buiten het eurosysteem;

overwegende, dat een Europese bankenunie zonder passende risicoweging voor staatsobligaties, een groot risico op instabiliteit niet inprijst;

overwegende, dat het ontbreken van een passende risicoweging voor staatsobligaties leidt tot perverse prikkels en moral hazard;

verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om passende risicowegingen toe te kennen aan staatsobligaties binnen het financiele raamwerk van de Europese bankenunie;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Rooijen