21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1463 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 4 oktober 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties door de ECB vooral de vraag naar financiële producten heeft doen stijgen;

overwegende dat het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties door de ECB grote risico's kent zoals de mogelijkheid van bubbelvorming op de huizenmarkt;

verzoekt de regering, alternatieven aan te dragen voor de kwantitatieve verruiming door de ECB die in dienst staan van de reële economie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven