Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-07 nr. 1435

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1435 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LODDERS EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 1431

Voorgesteld 18 april 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Europese Commissie een voorstel voorbereidt tot een raamwerk voor persoonlijke pensioenproducten in de derde pijler;

overwegende dat pensioenregelgeving een nationale aangelegenheid is;

verzoekt het kabinet, zich in de Europese onderhandelingsgremia uit te spreken tegen een raamwerk voor Europees persoonlijke pensioenproducten in de derde pijler,

gaat over tot de orde van de dag.

Lodders

Omtzigt