Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201721501-07 nr. 1403

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1403 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 oktober 2016

Zoals aangekondigd in het verslag van de Eurogroep en Ecofin van 10 en 11 oktober (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1399) heeft de ESM Raad van Bewind op 25 oktober jl. besloten over een deeluitkering van in totaal 2,8 miljard euro aan Griekenland. Dit bedrag resteerde nog uit de tweede tranche van het ESM-programma voor Griekenland en was gekoppeld aan de implementatie van milestones en het wegwerken van betalingsachterstanden.

In het eerder genoemde verslag heb ik reeds aangegeven dat de instituties positief hebben geoordeeld over de implementatie van de vereiste milestones en dat dit oordeel is verwelkomd door de Eurogroep. Op basis hiervan heeft de ESM Raad van Bewind ingestemd met uitkering van de 1,1 miljard euro die gekoppeld was aan de implementatie van de milestones.

Het rapport van de instituties over de implementatie van de milestones heb ik op 14 oktober vertrouwelijk met de Eerste en Tweede Kamer gedeeld. Dit rapport is op 24 oktober gepubliceerd op de website van de Commissie1 en hierbij hef ik dan ook de vertrouwelijkheid van het rapport op2.

De Eurogroep kon op 10 oktober nog niet concluderen dat de doelstelling voor het wegwerken van betalingsachterstanden was behaald omdat de cijfers voor september nog niet beschikbaar waren. Inmiddels zijn de cijfers voor september wel beschikbaar en hebben de instituties kunnen vaststellen dat aan de doelstelling is voldaan. De doelstelling was om de betalingsachterstanden met minimaal 1,443 miljard euro terug te dringen, eind september had Griekenland de betalingsachterstanden met 1,5 miljard euro verminderd.

Het rapport van de instituties over het halen van de doelstelling is gepubliceerd op de website van de Commissie en tevens bijgevoegd bij deze brief4. Op basis van dit rapport heeft de ESM Raad van Bewind ingestemd met uitkering van de 1,7 miljard euro die gekoppeld was aan de doelstelling voor het terugdringen van betalingsachterstanden.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

De netto afname van de betalingsachterstanden moest minimaal 80% van 1,8 miljard euro (uitkering in juni bestemd voor wegwerken betalingsachterstanden) bedragen.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl