Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201621501-07 nr. 1356

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1356 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN HARBERS

Voorgesteld 26 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dit kabinet meer dan een half miljard euro extra investeerde in onderwijs;

overwegende dat grotere ongelijkheid kan leiden tot minder werkgelegenheid en groei;

overwegende dat er zorgen zijn over de onderwijskansen voor iedereen;

overwegende dat ieder kind het beste uit zichzelf moet kunnen halen;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van OCW voorstellen te doen om gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere te verbeteren en te garanderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Harbers