Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201521501-07 nr. 1279

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2015

Op 18 juni jl. vond de jaarvergadering van de Raad van gouverneurs van het ESM in Luxemburg plaats. Op de jaarvergadering heeft de Raad van gouverneurs het jaarverslag van het ESM van 2014 goedgekeurd. Het jaarverslag beschrijft het beleid en de activiteiten van het ESM, de instrumenten van het ESM, de investeringsstrategie, de financieringsstrategie en het risicobeleid. Ook bevat het jaarverslag het financiële overzicht over het jaar 2014 (zogenaamde Financial statements).

Hierbij heb ik het genoegen u het jaarverslag van het ESM over het jaar 2014 te sturen1. Daarnaast stuur ik u vertrouwelijk het jaarverslag van het auditcomité en de reactie van het ESM-management op de aanbevelingen van het auditcomité toe2. Het auditcomité rapporteert over de audit werkzaamheden die zij in 2014 hebben uitgevoerd. Dit rapport wordt conform Artikel 24(6) van de by-laws van het ESM-Verdrag ter informatie ook aan de Eerste Kamer, de Algemene Rekenkamer, de Europese Rekenkamer en het Europees parlement gestuurd.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer