Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-07 nr. 1003

21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 1003 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN MERKIES

Voorgesteld 31 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de financiële sector een groot beroep op de overheidsfinanciën heeft gedaan;

constaterende dat verhoogde kapitaalseisen bijdragen aan een gezondere financiële sector;

constaterende dat heldere signaalwaardes in het resolutiemechanisme de effectiviteit van kapitaalseisen kunnen vergroten;

constaterende dat deze signaalwaardes in de kapitaalseisen van banken leiden tot een sterkere focus van de toezichthouder of resolutieautoriteit;

overwegende dat de invoering van signaalwaardes binnen de kapitaalseisen van banken het bancair toezicht aanzienlijk transparanter maakt, en eveneens een heldere prikkel voor banken is om boven deze signaalwaardes te blijven;

overwegende dat de invoering van signaalwaardes de discretionaire bevoegdheid van de toezichthouder of resolutieautoriteit om eerder in te grijpen geenszins moet aantasten;

verzoekt de regering, in de Europese besprekingen over een resolutiemechanisme in te zetten op de incorporatie van signaalwaardes in het kernkapitaal van banken en er consequenties aan te verbinden als deze worden gepasseerd, zoals een verbod op de uitkering van dividend en bonussen, en eventueel personele consequenties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Merkies