Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-03 nr. 65

21 501-03 Begrotingsraad

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2012

In navolging van de toezegging van staatssecretaris Knapen tijdens het Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderzoek Buitenlandse Zaken d.d. 17 november 2011 (Kamerstuk 33 000 V, nr. 123), zend ik u hierbij ten behoeve van het aanstaande Wetgevingsoverleg een overzicht van de Nederlandse ontvangsten uit de EU-begroting en de netto betalingsposities.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

EU-begroting 2011

Netto betalingspositie Nederland, 2011 (in miljoenen euro)

AFDRACHTEN

Douanerechten/landbouwheffingen

1 935,7

BTW-middel

290,3

BNI-middel

3 642,9

TOTAAL afdrachten

5 868,9

ONTVANGSTEN

1a Concurrentiekracht

578,8

1b Cohesie/ structuurfondsen

307,0

2 Landbouw en natuurbehoud

940,4

3a JBZ

131,4

3b Burgerschap

17,6

4 Extern beleid

-

5 Administratieve uitgaven

89,1

TOTAAL ontvangsten

2 064,3

NETTO AFDRACHTEN

3 804,6

Bron: Europese Commissie (Financial Report 2011)

Ontvangsten uit EU-begroting 2007–2011

In miljoenen euro

2007

2008

2009

2010

2011

1a Concurrentiekracht

339,2

500,5

446,2

558,9

578,8

1b Cohesie/ structuurfondsen

251,4

670,8

242,3

232,6

307,0

2 Landbouw en natuurbehoud

1 211,3

963,6

1 013,0

1 119,9

940,4

3a JBZ

19,5

31,3

43,6

128,5

131,4

3b Burgerschap

17,3

17,8

18,3

18,9

17,6

4 Extern beleid

0

0

0

0

0

5 Administratieve uitgaven

77,7

83,0

86,2

87,4

89,1

TOTAAL

1 916,4

2 267,0

1 849,5

2 146,1

2 064,3

Bron: Europese Commissie (Financial Report)

Netto betalingsposities (% Bruto Nationaal Inkomen, alleen negatieve posities zijn weergegeven)

INTEGRALE DEFINITIE

2008

2009

2010

2011

NL

-0,57%

NL

-0,65%

NL

-0,58%

NL

-0,63%

Zweden

-0,41%

Denemarken

-0,44%

Duitsland

-0,47%

Duitsland

-0,42%

Duitsland

-0,40%

Duitsland

-0,43%

VK

-0,46%

Italië

-0,41%

Cyprus

-0,36%

Zweden

-0,35%

Zweden

-0,45%

VK

-0,41%

Italië

-0,35%

Italië

-0,34%

Italië

-0,38%

Zweden

-0,40%

Denemarken

-0,34%

Finland

-0,29%

Denemarken

-0,36%

Denemarken

-0,39%

Frankrijk

-0,25%

Frankrijk

-0,28%

Frankrijk

-0,33%

Finland

-0,37%

Finland

-0,25%

VK

-0,21%

Oostenrijk

-0,29%

Frankrijk

-0,32%

VK

-0,15%

Oostenrijk

-0,19%

Finland

-0,21%

Oostenrijk

-0,27%

Oostenrijk

-0,14%

Cyprus

-0,11%

Cyprus

-0,04%

Cyprus

-0,01%

   

Ierland

-0,05%

       

Bron: eigen bewerking cijfers Europese Commissie (Financial Report)

DEFINITIE EUROPESE COMMISSIE

2008

2009

2010

2011

Zweden

-0,32%

België

-0,43%

België

-0,41%

Italië

-0,38%

Duitsland

-0,31%

NL

-0,36%

Duitsland

-0,36%

NL

-0,36%

Italië

-0,30%

Denemarken

-0,36%

Zweden

-0,34%

België

-0,36%

NL

-0,27%

Duitsland

-0,33%

VK

-0,33%

Denemarken

-0,34%

Denemarken

-0,26%

Luxemburg

-0,32%

NL

-0,31%

Duitsland

-0,34%

België

-0,24%

Italië

-0,27%

Italië

-0,30%

Finland

-0,34%

Frankrijk

-0,23%

Frankrijk

-0,25%

Frankrijk

-0,28%

Zweden

-0,33%

Finland

-0,21%

Finland

-0,25%

Denemarken

-0,26%

VK

-0,32%

Cyprus

-0,14%

Zweden

-0,24%

Oostenrijk

-0,24%

Frankrijk

-0,31%

Oostenrijk

-0,12%

Oostenrijk

-0,16%

Finland

-0,16%

Oostenrijk

-0,27%

Luxemburg

-0,11%

VK

-0,09%

Luxemburg

-0,14%

Luxemburg

-0,24%

VK

-0,05%

           

Bron: Europese Commissie (Financial Report)