21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2346 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2021

Hierbij bied ik u het verslag aan van de extra informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 mei 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

VERSLAG VAN DE EXTRA INFORMELE VIDEOCONFERENTIE VAN DE LEDEN VAN DE RAAD BUITENLANDSE ZAKEN VAN 18 MEI 2021

Introductie

Op dinsdag 18 mei 2021 vond een extra informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) plaats. De Minister van Buitenlandse Zaken nam deel aan deze videoconferentie, die plaatsvond op initiatief van de EU Hoge Vertegenwoordiger (EUHV) Josep Borrell en het Midden-Oosten Vredesproces en de recente ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse Gebieden besprak. Over deze ontwikkelingen werd uw Kamer geïnformeerd op 17 mei 2021 in een Kamerbrief.

Midden-Oosten Vredesproces

De Raad besprak de ontwikkelingen in Israël en de Palestijnse Gebieden. Recente spanningen en confrontaties escaleerden op 10 mei en leidden in de daaropvolgende dagen tot intensieve raketbeschietingen vanuit de Gazastrook op Israël en bombardementen van Israël op de Gazastrook. Ook vonden gewelddadige confrontaties plaats tussen joodse en Palestijnse inwoners van Israël en kolonisten en Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. De Raad sprak zijn zorgen uit over het voortdurende geweld, dat tot veel burgerslachtoffers heeft geleid, en riep op tot de-escalatie. De Raad veroordeelde de raketbeschietingen door Hamas. Veel lidstaten, waaronder Nederland, wezen op het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht, en het belang van proportionaliteit. Nederland benoemde hierbij dat Israël juist als sterk land deze verantwoordelijkheid moet nemen. Voorts werden de diplomatieke inspanningen van zowel de Hoge Vertegenwoordiger als de EU Speciale Vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten Vredesproces en het Kwartet (EU, VS, VN, Rusland) verwelkomd. Veel leden van de Raad, waaronder Nederland, vroegen aandacht voor de situatie in Oost-Jeruzalem, in het bijzonder de dreigende uitzetting van Palestijnse families in Sheikh Jarrah, en het behoud van de status quo aangaande de Tempelberg /Haram al Sharif. Tot slot benadrukte Nederland het belang van intra-Palestijnse verzoening, een terugkeer van de Palestijnse Autoriteit naar de Gazastrook, en actieve EU-inzet voor stappen die bijdragen aan het vergroten van de kans op vrede. Na afloop ging de HV tijdens een persconferentie in op de algemene lijnen van de discussie, waarbij hij onder andere het belang van een spoedig staakt-het-vuren benadrukte, de raketaanvallen door Hamas veroordeelde, het recht van Israël zichzelf te verdedigen herhaalde en zich uitsprak over de situatie in Jeruzalem. Ook wees hij op het belang van een politieke oplossing en kondigde hij aan dat EUSV Koopmans op korte termijn naar de regio zal gaan om met partners in gesprek te gaan.

Naar boven