21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2313 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA

Voorgesteld 15 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Minister-Presidenten van Spanje en Nederland oproepen dat de EU het stemmen met gekwalificeerde meerderheid toe moet passen daar waar unanimiteit de capaciteit van de EU om effectief te handelen beperkt;

overwegende de aangenomen motie-Sjoerdsma c.s. (21501–20, nr. 1597) over het afstand doen van veto's voor EU-mensenrechtenverklaringen;

overwegende dat het kabinet de unanimiteitseis bij de besluitvorming op het Europese buitenlandbeleid wil opheffen voor een effectiever en eensgezinder Europees optreden in de wereld;

verzoekt het kabinet, niet bij voorbaat verdragswijzigingen uit te sluiten als deze de belangen van Nederland en de Europese Unie behartigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Naar boven