21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2235 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 2229

Voorgesteld 12 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dhr. Biden, president-elect van de VS beloofd heeft een wereldconferentie van democratieën te willen organiseren in het eerste jaar van zijn presidentschap,

constaterend dat hij in uitlatingen hierbij zelf refereert aan de nucleaire veiligheidsconferentie in Den Haag,

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk aan te bieden deze conferentie samen, indien van beide kanten mogelijk, in Den Haag te organiseren in de stad van Vrede en Recht,

en de Kamer binnen 4 maanden te informeren – of sneller indien mogelijk – over de mogelijke samenwerking,

En gaat over tot de orde van de dag,

Omtzigt

Koopmans

Van Ojik

Naar boven