21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2215 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN VAN HELVERT

Voorgesteld 6 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije en Azerbeidzjan zich niet aan de oproep van de VN-Veiligheidsraad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houden om de vijandelijkheden te beëindigen;

verzoekt de regering, als Azerbeidzjan niet spoedig bereid is terug te keren tot de onderhandelingstafel:

  • de economische samenwerking met Azerbeidzjan op te schorten;

  • de onderhandelingen tussen de EU en Azerbeidzjan over verdere economische samenwerking op te schorten;

  • de steun die verstrekt wordt vanuit het Oostelijk Partnerschap op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van Helvert

Naar boven