21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2067 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT C.S.

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Turkije Noord-Syrië is binnengevallen;

van mening dat een door de ontstane chaos massale vrijlating van ISIS-strijders in Noord-Syrië een bedreiging is voor de Europese landen en ook voor Nederland;

verzoekt de Nederlandse regering om de NAVO-raad met spoed bijeen te roepen met een beroep op artikel 4 van het NAVO-verdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Voordewind

Ploumen

Van der Staaij

Omtzigt

Van Ojik

Bouali

Krol

Naar boven