Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-02 nr. 1998

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1998 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 april 2019

Hierbij bied ik u namens de vaste commissie voor Europese Zaken het onderzoeksrapport «»Weinig empathisch, wel effectief»: Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie» aan.1 Het onderzoek is uitgevoerd door Instituut Clingendael in opdracht van de vaste commissie voor Europese Zaken.

Tevens bied ik u een brief aan van de voorbereidingsgroep die de commissie voor dit onderzoek heeft ingesteld, bestaande uit de leden Anne Mulder (VVD) en Leijten (SP).2

De voorzitter van de commissie, Veldman

De griffier van de commissie, Van Haaster


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl