Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201921501-02 nr. 1987

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1987 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 april 2019

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken in artikel 50 samenstelling van 9 april 2019.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok

GEANNOTEERDE AGENDA RAAD ALGEMENE ZAKEN IN ARTIKEL 50 SAMENSTELLING VAN 9 APRIL 2019

Op 29 maart 2019 kondigde de voorzitter van de Europese Raad, de heer Donald Tusk, een extra Europese Raad in Artikel 50 samenstelling (ER Artikel 50) aan op 10 april 2019. Op 2 april 2019 volgde de aankondiging dat deze ER Artikel 50 zal worden voorbereid door een Raad Algemene Zaken in Artikel 50 samenstelling (RAZ Artikel 50) op 9 april 2019. Deze RAZ Artikel 50 zal de stand van zaken met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU bespreken en de ER Artikel 50 voorbereiden.

Op vrijdag 29 maart 2019 stemde een meerderheid van het Britse Lagerhuis opnieuw tegen de motie van de regering van premier May die goedkeuring voorstelde van het terugtrekkingsakkoord. Het kabinet betreurt deze uitkomst. Tijdens de ER Artikel 50 van 21 maart 2019 besloten de EU27 tot een verlenging van de artikel 50 VEU termijn tot en met 12 april 2019 indien het Britse Lagerhuis niet kon instemmen met het terugtrekkingsakkoord voor 29 maart 2019 (EUCO 20007/19). Zoals het ER-besluit aangeeft komt het VK in dit scenario met een voorstel voor een weg vooruit, en zullen de EU27 dit voorstel bespreken tijdens de ER Artikel 50. In beginsel vertrekt het VK op 12 april 2019 om 24:00u uit de EU. Een verlenging tot na de start van de EP-verkiezingen op 23 mei 2019 betekent dat het VK, op grond van het primaire Unierecht, Europese verkiezingen zal moeten organiseren.

Op maandag 1 april 2019 heeft het Britse Lagerhuis opnieuw een reeks indicatieve stemmingen gehouden. Deze stemmingen waren bedoeld om inzicht te krijgen in welke scenario’s draagvlak hebben binnen het Britse Lagerhuis. Opnieuw kon geen van de voorgelegde opties op een meerderheid in het Britse Lagerhuis rekenen. Het kabinet kan niet speculeren over de eventuele effecten van deze stemmingen op de positie van de regering van premier May. Dat is een interne Britse politieke aangelegenheid.

De EU27 blijven achter het terugtrekkingsakkoord staan, inclusief de backstop die een harde grens op het Ierse eiland voorkomt en de integriteit van de interne markt waarborgt, tenzij en totdat er alternatieve afspraken worden gemaakt. Het blijft de prioriteit van het kabinet en de EU27 om een ordelijk vertrek van het VK uit de EU te kunnen realiseren. Een no deal scenario is evenwel niet uitgesloten. Het kabinet blijft zich om die reden tot het uiterste inspannen om alle voorzienbare en onvoorzienbare gevolgen van een no deal scenario zo goed mogelijk op te vangen, zodat de schade voor Nederland en voor Nederlanders in het VK zo klein mogelijk blijft. Het is echter onvermijdelijk dat een no deal scenario gepaard zal gaan met verstoringen en problemen. De rijksoverheid neemt allerlei maatregelen om voorbereid te zijn, maar zoals eerder aangegeven kunnen niet alle inspanningen vanuit de rijksoverheid komen en hebben alle belanghebbenden een verantwoordelijkheid zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Het kabinet herhaalt derhalve de oproep voor een goede voorbereiding op alle scenario’s, ook het no deal scenario.