21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1830 MOTIE VAN DE LEDEN DIKS EN ALKAYA

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland nog altijd bilaterale investeringsakkoorden met andere EU-lidstaten heeft, die ook investeringsbeslechtingsbepalingen bevatten;

verzoekt de regering, de nog bestaande bilaterale investeringsakkoorden tussen Nederland en andere EU-lidstaten onverwijld op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diks

Alkaya

Naar boven