21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1622 MOTIE VAN DE LEDEN SERVAES EN JAN VOS

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de EU als geestelijk vader van het Investment Court System (ICS) belangrijke verbeteringen inzake investeringsbescherming heeft gerealiseerd ten opzichte van het eerdere mechanisme Investment State Dispute Settlement (ISDS);

verzoekt de regering om, de suggesties van de SER in haar recente advies over het vrijhandelsverdrag TTIP tot verdere verbetering van het ICS mee te nemen in de onderhandelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Jan Vos

Naar boven