21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1621 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland en de andere 27 lidstaten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) onderschrijven;

verzoekt de regering, een toets uit te laten voeren of de voorgestelde bepalingen in TTIP en CETA, en dan met name die rond arbitrage, in overeenstemming zijn met het EVRM,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Naar boven