21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1620 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN GEURTS

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de EU op dit moment onderhandelt over een handelsakkoord met de VS;

constaterende dat er onrust heerst in de samenleving over de gevolgen van TTIP op de EU-normen en -standaarden;

verzoekt de regering, toe te zien op een akkoord waarin de EU-normen en -standaarden gewaarborgd zijn en een gelijk speelveld tussen de markten van de VS en de EU is gegarandeerd;

verzoekt de regering voorts, ervoor te waken dat er door TTIP geen verlaging mag zijn van EU-normen en -standaarden, in het bijzonder op het gebied van voedsel, dierenwelzijn, milieu, gezondheid en gezondheidszorg, veiligheid en consumentenbescherming en waar mogelijk te pleiten om deze sectoren als gevoelige sectoren te beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Geurts

Naar boven