21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1618 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de delen van de landbouwsector die nu of in de toekomst een hoger niveau hebben wat betreft milieueisen en dierenwelzijnseisen vergeleken met Canada en die de daarmee verbonden kosten op een gezamenlijke markt niet terug kunnen verdienen, buiten CETA te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Thieme

Bruins

Jasper van Dijk

Agnes Mulder

Naar boven