21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1616 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat afspraken over duurzame ontwikkeling en milieu in bestaande Europese handelsakkoorden weinig toevoegen aan bestaande afspraken en niet afdwingbaar zijn;

overwegende dat er grote zorgen zijn over de toekomstige invloed van TTIP en CETA op duurzame ontwikkeling en milieu;

verzoekt de regering om, in Europees verband een effectief handhavingsmechanisme te bepleiten voor afspraken over duurzame ontwikkeling en milieu in TTIP, waarbij een rol is weggelegd voor maatschappelijke organisaties en belanghebbenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven