21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1614 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 28 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Sociaal Economische Raad (SER) tot een unaniem advies is gekomen over zeven uitgangspunten voor TTIP;

verzoekt de regering, om zowel CETA als TTIP te toetsen aan de zeven uitgangspunten van de SER;

verzoekt de regering tevens, de zeven uitgangspunten als breed gedragen Nederlands standpunt in te brengen bij de Raad Buitenlandse Zaken over handel (RBZ) en de Kamer te informeren over de resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Dijkgraaf

Jasper van Dijk

Naar boven